Snavegyden 1, Mullerup

Projektejendom

Et større lanbrug omstrukturerer og bortsælger tiloversblevne ejendomme.
Der forestår et oprydnings - og istandsættelsesarbejde for køber, hvilket er indregnet i salgspriserne.

Kan anvendes til dyrehold, bofællesskab,erhverv m.m.

Jord - i altCa. 5.200 m2
Stalde og laderCa. 400 m2
Stuehus248 m2
Salgspriskr. 1.195.000,-
Istandsat efter
en forsikringsskade
kr. 700.000,-